• ثبت‌نام
  • |
  • ورود

مجامع شرکت ها، مهر 1402

مجامعی که در مهر 1402 برگزار می شوند

🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:

12 مهر: حکشتی
15 مهر: خفناور
16 مهر: قجام
17مهر: وسبحان
19 مهر: کفرآور
24 مهر: وجامی

🔹مجامع عمومی فوق العاده:

13 مهر: شاروم (سرمایه)، لخزر
15 مهر: وبصادر
16 مهر: حخزر (سرمایه)، ثبهساز، ثامید، سکرما
18 مهر: درازی، سفارس
19 مهر: خریخت (سرمایه)
22 مهر: معیار
23 مهر: غگل، نتوس، کنگین
27 مهر: غشهد (سرمایه)
29 مهر: کمقره

تلگرام اسمارت بورس: smartbourse_com
اینستاگرام:  smartbourse


زمان انتشار
  • دوشنبه 1402/07/03
  • 20:52