• 21 880 23 884
  • ثبت‌نام
  • |
  • ورود

اشتراک

بسته‌های اشتراک ویژه

برای دسترسی به امکانات سایت اسمارت بورس می‌توانید یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید.

خرید تکنوفاند

این بسته شامل 50 درصد تخفیف است.

1,000,000 تومان
2,500,000 تومان
5,000,000 تومان
9,000,000 تومان
خرید تکنوفاند+فروش

این بسته شامل 50 درصد تخفیف است.

2,000,000 تومان
5,000,000 تومان
10,000,000 تومان
18,000,000 تومان
تک‌سهم‌های چابک

این بسته شامل 50 درصد تخفیف است.

3,000,000 تومان
7,500,000 تومان
15,000,000 تومان
27,000,000 تومان
فروش الگوریتمی

این بسته شامل 50 درصد تخفیف است.

1,000,000 تومان
2,500,000 تومان
5,000,000 تومان
9,000,000 تومان
بسته جامع

این بسته شامل 50 درصد تخفیف است.

4,500,000 تومان
11,000,000 تومان
22,000,000 تومان
40,000,000 تومان