• 21 880 23 884
  • ثبت‌نام
  • |
  • ورود

اشتراک

بسته‌های اشتراک ویژه

برای دسترسی به تمامی امکانات سایت اسمارت بورس می‌توانید یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید.

3 میلیون تومان با 50% تخفیف

اشتراک یک ماهه سیستم معاملاتی جامع

6 میلیون تومان

اشتراک

7 میلیون تومان با 61% تخفیف

اشتراک سه ماهه سیستم معاملاتی جامع

18 میلیون تومان

اشتراک

11 میلیون تومان با 70% تخفیف

اشتراک شش ماهه سیستم معاملاتی جامع

36 میلیون تومان

اشتراک

18 میلیون تومان با 75% تخفیف

اشتراک یک ساله سیستم معاملاتی جامع

72 میلیون تومان

اشتراک

2 میلیون تومان با 33% تخفیف

اشتراک دو هفته‌ای سیستم معاملاتی جامع

3 میلیون تومان

اشتراک