• ثبت‌نام
  • |
  • ورود

مجامع شرکت ها، اردیبهشت 1403

چه مجامعی در اردیبهشت 1403 برگزار می شود

🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:

22 اردیبهشت: سصوفی، سخزر، وپویا، سخزر
23 اردیبهشت: سفانو، کلر، جم پیلن، شپاکسا، توریل
24 اردیبهشت: سبجنو، سنیر، چخزر، بیوتیک، ثبهساز
25 اردیبهشت: دابور
26 اردیبهشت: سرود، کاسپین، حاریا، وتوسکا، سپیدار، رتاب، سهگمت
27 اردیبهشت: دتماد، ولکار
29 اردیبهشت: تکنار، دشیمی، فجر، بکهنوج
30 اردیبهشت: گنگین، ساوه، سفار، وامید، دشیری، دسبحان، بتهران، فپنتا
31 اردیبهشت: زملارد، وملی، سیلام، سخاش، ممسنی، کازرو، مداران، شاملا، کدما، بهداش، خفنر، لوتوس

🔹مجامع عمومی فوق العاده:

22 اردیبهشت: آپ (سرمایه)، غمایه (سرمایه)
23 اردیبهشت: وجامی (سرمایه)
26 اردیبهشت: زقیام
27 اردیبهشت: بازرگام
29 اردیبهشت: ثبهساز
30 اردیبهشت: پردیس، وآفر، دشیری

تلگرام اسمارت بورس: smartbourse_com
اینستاگرام:  smartbourse


زمان انتشار
  • شنبه 1403/02/01
  • 09:10