• 21 880 23 884
  • ثبت‌نام
  • |
  • ورود

مجامع شرکت‌ها، بهمن 1401

مجامعی که در بهمن 1401 برگزار می شوند

🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:

8 بهمن: مدیریت
10 بهمن: ثعتما
11 بهمن: شکلر
12 بهمن: کورزی
13 بهمن: مرقام
16 بهمن: فسبزوار
19 بهمن: کنگار
20 بهمن: قشرین
23 بهمن: ساربیل

🔹مجامع عمومی فوق‌العاده:

8 بهمن: فغدیر (سرمایه)، پخش (سرمایه)
9 بهمن، آینده، شنفت (سرمایه)
10 بهمن: ثفارس، پدرخش (سرمایه)، میهن
11 بهمن: بهپاک (سرمایه)، کیمیا (سرمایه)، آسیا (سرمایه)، فگستر (سرمایه)، آسیاتک (سرمایه)
12 بهمن: غگلستا، شیراز (سرمایه)
13 بهمن: بشهاب، وتوشه، لخزر
16 بهمن: کهمدا (سرمایه)، زدشت، رافزا، زنجان (سرمایه)
17 بهمن: فارس، خودرو، کینا، سهرمز (سرمایه)، اعتلا (سرمایه)، وسپهر (سرمایه)
20 بهمن: نمرینو (سرمایه)، وآذر (سرمایه)
25 بهمن: پیمان
27 بهمن: کویر
___
___

تلگرام اسمارت بورس: smartbourse_com
اینستاگرام:  smartbourse


زمان انتشار
  • شنبه 1401/11/01
  • 09:00