• 21 880 23 884
  • ثبت‌نام
  • |
  • ورود

کفپارس (فرآورده های نسوز پارس)

شرایط بنیادی کفپارس چگونه است؟

شرکت فرآورده های نسوز پارس در دوره 9 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1400 به ازای هر سهم 275 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (4483.33%) افزایش داشته است.

📌 سایر تغییرات موثر دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته: 
🏷سود خالص: 44.5 میلیارد تومان که 4181.16% رشد داشته است.
🏷سود ناخالص: 70.4 میلیارد تومان که 286.99% رشد داشته است.
🏷سود عملیاتی: 58.3 میلیارد تومان که 382.66% رشد داشته است.
🏷درآمدهای عملیاتی: 186.9 میلیارد تومان که 187.54% رشد داشته است.
🏷هزینه های مالی: 03.8 میلیارد تومان که 53.69% افت داشته است.
🏷سرمایه: 162 میلیارد تومان که بدون تغییر بوده است.

📈 نسبت های مالی دوره: 
🏷نسبت پوشش بهره: 15.14
🏷نسبت حاشیه سود خالص: 23.84%
🏷نسبت حاشیه سود ناخالص: 37.67%
🏷نسبت حاشیه سود عملیاتی: 31.18%
🏷تعداد سهام شرکت: 1,619,519,000
🏷سود هر سهم محاسبه شده (ریال): 275.08
🏷نسبت P/E قیمت به سود هر سهم: 13.99
🏷نسبت P/E گروه: 11.85
🏷نسبت P/S قیمت به فروش: 3.34

تلگرام اسمارت بورس: smart_investor
اینستاگرام:  smartbourse


زمان انتشار
  • دوشنبه 1400/07/26
  • 16:03