• 21 880 23 884
  • ثبت‌نام
  • |
  • ورود

بودجه عمومی دولت حدود 43 درصد افزایش یافته است

ارقام کلی لایحه بودجه بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1402 به میزان 5109 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

 سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:

ارقام کلی لایحه بودجه بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال 1402 به میزان 5109 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مبلغ 3097 هزارمیلیارد تومان (حدود60 درصد) بودجه کل کشور مربوط به گردش مالی شرکتهای دولتی و بانکهاست که نسبت به رقم پیش بینی شده برای سال گذشته حدود 38 درصد افزایش یافته است.

مبلغ 2164 هزار میلیارد تومان (حدود 40 درصد) رقم بودجه کل کشور نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است.که در مقایسه با قانون بودجه سال 1401 حدود 43 درصد افزایش یافته است. البته بخشی از این رشد به دلیل انتقال مصارف هدفمندی به سقف بودجه عمومی است.

کسری تراز عملیاتی در سال 1402 حدود 476 هزار میلیارد تومان است که مبلغ 384 هزار میلیارد تومان، از مازاد تراز سرمایه ای و مبلغ 93 هزار میلیارد تومان از مازاد تراز مالی پوشش داده شده است.

به عبارت دیگر در لایحه بودجه سال 1402 نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل توجهی از اعتبارات هزینه ای از محل فروش دارایی و بخشی نیز از محل استقراض تأمین شده است./ایرنا

 

تلگرام اسمارت بورس: smartbourse_com
اینستاگرام:  smartbourse


زمان انتشار
  • یکشنبه 1401/11/02
  • 13:58