• 21 880 32 432
  • ثبت‌نام
  • |
  • ورود

صنایع شیمیایی سینا

روند شسینا چگونه خواهد بود؟

صنایع شیمیایی سینا که با نماد شسینا در بازار دوم بوورسدر حال معامله است، اصلاح خوبی نسبت به حرکت قبلی انجام داده و به محدوده مناسبی رسیده است.
شرکت نیز اعلام کرده افزایش سرمایه 2243 درصدی از محل تجدید ارزیابی هم پیش رو دارد.


نوسانات سهم نیز فعلاً در مدار مثبت قرار داد.

 

 

تلگرام اسمارت بورس: smart_investor
اینستاگرام:  smartbourse


زمان انتشار
  • یکشنبه 1400/07/18
  • 16:25